عبدالهادی مطلق

مشاورحقوقی مدیرعامل

جواد کریمی

مشاور عالی مدیر عامل

karimi@atsaba.com

عباس ابراهیمی

مشاور مدیر عامل

سیروس وقایع نگار

مشاور مدیرعامل

vaghayenegar@atsaba.com

محسن قریب

مشاور مدیر عامل در امور جهانگردی

علیرضا عارفی کیا

مشاورحقوقی مدیرعامل

محسن جعفری ناز کسرا

مشاور مدیرعامل

jafari@atsaba.com

دفتر مرکزی

آدرس : ایران، تهران، خیابان پاسداران، خیابان حجت سوری،نبش رام  پلاک5
کد پستی :  1946813193
شماره تماس : 02126653266 -02126653253
شماره فکس  : 02126653509
ایمیل :  info@atsaba.com
ارتباط با ما