عبدالهادی مطلق

مشاورحقوقی مدیرعامل

جواد کریمی

مشاور عالی مدیر عامل

عباس ابراهیمی

مشاور مدیر عامل

محمود باقری مزید آبادی

مشاوروریاست کارگروه حسابرسی آتیه صبا

علیرضا عارفی کیا

مشاورحقوقی مدیرعامل

محمد علی علیخانزاده

مشاور عالی مدیر عامل

مهدی هدایت

مشاور مدیر عامل

دفتر مرکزی

آدرس : ایران، تهران، خیابان پاسداران، خیابان حجت سوری،نبش رام  پلاک5
کد پستی :  1946813193
شماره تماس : 02126653266 -02126653253
شماره فکس  : 02126653509
ایمیل :  info@atsaba.com
ارتباط با ما