صندوق بازنشستگی گشوری

4,999,996,000

شرکت عمران و ساختمان تراز پی ریز (سهامی خاص)

1,000

شرکت طراحی مهندسی بهور (سهامی خاص)

1,000

شرکت آزادراه امیرکبیر (سهامی خاص)

1,000

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی(سهامی عام)

1,000

جمع

5,000,000,000 ریال

سرمایه

5,000,000,000,000 ریال

دفتر مرکزی

آدرس : ایران، تهران، خیابان پاسداران، خیابان حجت سوری،نبش رام  پلاک5
کد پستی :  1946813193
شماره تماس : 02126653266 -02126653253
شماره فکس  : 02126653509
ایمیل :  info@atsaba.com
ارتباط با ما