51
شرکت
93%
رشد سرمایه گذاری بلندمدت
17300 میلیارد(ریال)
حجم سرمایه گذاری در پروژه ها
8
پروژه های استراتژیک
150
کارمند

پروژه های ما برای آینده
دفتر مرکزی

ایران، تهران، خیابان پاسداران، خیابان سوری، پلاک 5
ارتباط با ما