۴۰
شرکت
۴۴%
افزایش در سود هر سهم
۱۲۸ میلیون(یورو)
سرمایه گذاری
۶
پروژه های استراتژیک
۶۳ میلیون(یورو)
سود هر سهم
۱۵۰
کارمند


صندوق بازنشستگی کشوری امانت دار شریف ترین انسان های جامعه است. این صندوق امانت دار حرمت و منزلت بازنشستگان است.

دکتر محمود اسلامیان

مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری


گردشگری
 

58%

4 شرکت

سایر
 

12%

5 شرکت

معدن و صنعت
 

58%

24شرکت

حمل ونقل
 

58%

8 شرکت

پروژه های ما برای آینده
دفتر مرکزی

ایران، تهران، خیابان پاسداران، خیابان سوری، پلاک 5
ارتباط با ما